Filmvisning i skolan

Nu går det att beställa skollicens för filmen "Utanför din dörr" från 450 kr exkl moms.

“Utanför din dörr” finns som tre olika skollicenser: Enstaka visning (450 kr), obegränsat antal visningar 12 månader (1000 kr) resp 36 månader (1500 kr). DVD ingår. 

Med institutionell visning avses visning av filmer för en sluten krets som i de flesta fall har ett gemensamt intresse av att se det som visas, t ex i klassrummet eller i skolans samlingslokal. Den som tittar ska inte ha löst någon entré för att se filmen, men ska ha en naturlig tillhörighet till den grupp som ser filmen eller ett gemensamt intresse för ämnet med de andra betraktarna. För utlåning på skolans bibliotek för privat visning i hemmet behövs inte licens.

Beställ här!

2012-06-02 09:47